ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម:

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ សៅរ៍ 09 ធ្នូ 2017, ម៉ោង 09:22 ល្ងាច

អត្ថបទដោយ: គួច វារីថ្លា


ស្តាប់ចម្រៀងកំសាន្តអារម្មណ៍