ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម:

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ អង្គារ៍ 07 វិច្ឆិកា 2017, ម៉ោង 08:53 ព្រឹក


លេខអាសន្ន

ប៉ូលីស : ១៧៧

អគ្គីភ័យ : ៦៦៦

សង្រ្គោះបន្ទាន់ : ១១៩