លេខ អាសន្ន
117 ប៉ូលីស / 666 អគ្គីភ័យ /
   119
សង្គ្រោះ
លេខទូស័ព្ទសំខាន់ៗ


ទំនាក់ទំនង

សាលាខេត្តសៀមរាប, អាស័យដ្ឋាន ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ ភូមិបឹងដូនប៉ា សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប កម្ពុជា.
ទូរស័ព្ទ: 063 931 714 / 012 931 714 ទូរសារ: 063 931 714, អ៊ីម៉េល : info@siemreap.com.kh,
វ៉ិបសាយ : www.siemreap.gov.kh

ភេទ​ : ត្រូវការ
ឈ្មោះ  : ត្រូវការ
អ៊ីម៉េល  : ត្រូវការសូមបំពេញ អ៊ីម៉េល.
ប្រធានបទ : ត្រូវការ
អត្ថន័យ : ត្រូវការ
សុពលកម្ម កូដ​ :
   Refresh Image