រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:

អាស័យដ្ឋាន ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ ភូមិបឹងដូនប៉ា សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប កម្ពុជា.

ទូរស័ព្ទ: 063 931 714 / 012 931 714 / 012 598 672

ទូរសារ: 063 931 714

អ៊ីម៉េល : info@siemreap.com.kh

វ៉ិបសាយ : www.siemreap.gov.kh