ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម:

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ សុក្រ 10 វិច្ឆិកា 2017, ម៉ោង 10:35 ព្រឹក

អត្ថបទដោយ: 


សេចក្ដីបំភ្លឺ លើករណីទំនាសដីភ្លីដែលរាជរដ្ខាភិបាលធ្វើប្រទានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ខ