ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម:

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ សុក្រ 10 វិច្ឆិកា 2017, ម៉ោង 10:28 ព្រឹក

អត្ថបទដោយ: 


ការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ នឹង​សុវត្តិភាពនៅតំបន់ផាប់ស្រ្តីត ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប